Commissie van Toezicht

  • Voorbereiden en deelnemen aan de vergadering;
  • Communicatie rondom┬ádeze CvT-vergadering;
  • Acties in overleg uit de vergadering;

Acties uit CvT-vergaderingen welke niet zijn afgenomen, worden uitgevoerd voor het regietarief.

Evaluatiebijeenkomst met Commissie van Toezicht is aan het einde van het eerste jaar en daarna minimaal 1 keer per 3 jaar.

Webdesign: NextDoorMedia