Operationeel onderhoud

Onder operationeel onderhoud wordt het groot onderhoud en planmatig onderhoud verstaan. Ook de eventueel nodige functionele aanpassingen vallen hieronder.
Qua werkzaamheden valt hieronder een aantal zaken die wij allemaal, of gedeeltelijk voor onze rekening willen nemen:

 • Het maken van een plan van eisen;
 • Indien nodig het vervaardigen van bouwkundige tekeningen;
 • Maken van bestekken voor de gewenste werkzaamheden;
 • Begeleiden en uitvoeren aanbestedingsprocedures (indien nodig);
 • Het controleren en advies uitbrengen inzake de uitgebrachte offerten;
 • Prijsonderhandeling in naam van de VvE voeren en gunning van de werkzaamheden;
 • Opdrachtbevestigingen uitschrijven;
 • Start- / werkoverleg met uitvoerende partijen;
 • Tussentijdse voortgangscontrole en eind oplevering;
 • Het voeren van onderhandelingen met overheidsinstanties en uitvoerende partijen;
 • Budgetbegeleiding en administratieve afhandeling van aangeboden facturen;
 • Zorgdragen voor het nazorg pakket; garantiecertificaten / documentatie etc.;
Webdesign: NextDoorMedia