Dagelijks onderhoud

Onder het (dagelijks) klein onderhoud wordt verstaan alle werkzaamheden die dagelijks dienen te gebeuren of kunnen gaan gebeuren.
We praten dan over het aansturen en begeleiden van het contractueel onderhoud, maw het voorbereiden, begeleiden en indien nodig het opleveren en controleren van werkzaamheden.
Het fysieke dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door derden. Dit zal deels plaatsvinden
op basis van namens de vereniging gesloten contractuele overeenkomsten en deels op verzoek van de VvE. Dit laatste wordt dan op basis van uurtarieven en de betreffende materiaalkosten uitgevoerd. Deze dienstverlening door derden zal worden doorberekend aan de VvE.
H2Consult zal zich inspannen om alle klachten en storingen snel op te lossen. Uitgangspunt is dat klachten en storingen binnen enkele dagen kunnen worden afgehandeld. Spoedgevallen worden natuurlijk dezelfde dag nog opgelost.

Voor het melden en doorgeven van storingen, zowel binnen als buiten de normale werktijden, kunt u gebruik maken van een 24 uurs mailservice. Hier kan iedereen zijn klachten en storingen melden, waarna H2Consult zorgt voor een snelle afwikkeling.

Webdesign: NextDoorMedia