Projecten

Onder projecten verstaan wij alle werkzaamheden die buiten het reguliere om moeten gebeuren, m.a.w. alle werkzaamheden die een VvE bestuur nodig vindt om uit te laten voeren welke niet binnen de Dagelijkse Werkzaamheden en de operationele werkzaamheden valt.


U kunt hierbij denken aan MJOP. Dit is een Meer Jaren Onderhouds Plan voor de totale VvE. Deze wordt vaak als een start meting bij een samenwerking gebruikt. Dit heet dan een nulmeting en in het MJOP komen dan alle werkzaamheden te staan die nodig worden geacht om het pand in een optimale vorm te houden. We praten over een 10 jarenplan waarin dan alle financiƫle consequenties komen te staan voor de uit te voeren werkzaamheden. Hieruit is dan ook te becijferen of een Vve contributie moet worden aangepast om de kosten te kunnen dekken.


Maar u kunt ook denken aan een verbouwing of aanpassingen aan de gevels. Schilderwerk aan de buitenzijde of het vervangen van het dakleer en zijn isolatie.


Concreet worden hierna een aantal zaken benoemd:

 • Het inventariseren met de VvE wat de gewenste aanpassingen zijn;
 • Het maken van een Plan van Wensen en een budgetraming;
 • Het opstellen van een Plan van Eisen;
 • Het voeren van onderhandelingen met overheidsinstanties en uitvoerende partijen;
 • Maken van bestekken voor de gewenste werkzaamheden;
 • Begeleiden en uitvoeren aanbestedingsprocedures;
 • Het controleren van de uitgebrachte offerten;
 • Na onderhandelingen in samenspraak met de VvE de beste partij vinden;
 • Opdrachtbevestigingen uitschrijven; planningen maken;
 • Start- / werkoverleg met uitvoerende partijen;
 • Tussentijdse voortgangscontroles en eind oplevering en zorgen dat opgeleverd wordt wat is afgesproken;
 • Budgetbegeleiding en administratieve afhandeling van aangeboden facturen;
 • FinanciĆ«le afwikkeling van het project en overdragen aan de VvE;
 • Zorg dragen voor het nazorg pakket; garantiecertificaten / documentatie etc.;
Webdesign: NextDoorMedia