Energiebeheer is een aanvulling op het standaard VvE beheer

Om te komen tot een verantwoord energiebeheer binnen de VvE zijn inkoop van energie, het opstellen en het uitvoeren van besparingsplannen van groot belang. Om maar niet te praten over de controle en beheren van het  verbruik en de kosten.
 
Wij kunnen u niet alleen adviseren en helpen bij de inkoop van energie, maar wij leveren ook diensten voor de realisatie van een verantwoord Energiebeheer.

Omdat energiebesparing geen eenmalige actie moet zijn maar een continuproces, is het raadzaam om invulling te geven aan een vorm van energiebeheer.

Webdesign: NextDoorMedia