Controle hebben over uw energiekosten en energieverbruik!

Wij kunnen u niet alleen helpen bij de inkoop van de energie, maar leveren een aantal diensten welke kunnen bijdragen tot voor een verantwoord Energiebeheer, te weten:

   • Energie inkoop onderzoek (factuurcontrole)
   • Energie verbruik analyse op basis van meetcijfers en installatiegegevens
   • Rapportage van fouten in de facturen en voorstel tot het verkrijgen van restitutie
   • Contract verbeteringsvoorstellen en optimalisering van de installatie(s)
   • Assistentie bij het opnieuw contracteren
   • Begeleiding van optimalisatie en periodieke follow-up
   • Eventueel een Energie BesparingsOnderzoek t.b.v. de milieuvergunning
   • Implementatie van besparingsmaatregelen
   • Haalbaarheidsonderzoek naar alternatieve energie voorziening middels de aanschaf en onderhoud van PV-cellen.

Regelgeving op Europees en nationaal niveau stelt eisen aan het efficiënt gebruik van energie. Heeft de VvE een gezamenlijke aansluiting met een elektriciteitsverbruik hoger dan 50.000 kWh per jaar of een gasverbruik hoger dan 25.000 m³ per jaar? Dan kan de gemeente op basis van de Milieuwet verlangen dat een Energie Besparing Plan (EBP) wordt gemaakt.
Een EBP verschaft u duidelijkheid over uw energieverbruik en energiekosten. Daarnaast geeft het duidelijk aan op welke wijze u deze kosten kunt reduceren met daarbij een schatting van de investeringen en de terugverdientijden.

Met de rapportage die u van ons ontvangt voldoet u bovendien aan de verplichtingen zoals die door de regelgeving in het kader van de Milieuwet worden verlangd.

Een EBP is niet vrijblijvend omdat alle maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar verplicht uitgevoerd moeten worden.

Vaak loont het wel om een EBP te maken omdat het in kaart brengen van de energiestromen en het opstellen van een energiebalans veelal het inzicht in de bedrijfsvoering sterk verbetert. Hierdoor worden vaak substantiële besparingen gevonden. Een EBP levert daarom veelal meer op dan het kost.

Bij het uitvoeren van de maatregelen kan een beroep gedaan worden op subsidies waardoor investeringen bijvoorbeeld versneld afgeschreven mogen worden.

H2Consult heeft ervaring met het opstellen van EBP’s conform de daaraan gestelde eisen en helpt bij de implementatie van de maatregelen en het opzetten van het vereiste monitoring systeem.

Webdesign: NextDoorMedia