Eigenarenvergadering

Een aantal keren per jaar moeten er vergaderingen worden gehouden door de VvE en deze kunnen wij ook geheel voor u verzorgen; een greep uit de zaken die we kunnen doen:

  • Opstellen en verzenden van een vooraankondiging per email of per post;
  • Verzorgen van de presentielijst;
  • Opstellen en verzenden van uitnodigingen, inclusief bijlagen;
  • Voorbereiden en deelnemen aan de vergadering;
  • Accorderen en verspreiden van notulen per email / post;
  • Verstrekken van opdrachten aan leveranciers n.a.v. besluiten in de vergadering (voor zover niet technisch);
  • Eventueel notuleren of voorzitten van de┬ávergadering;
Webdesign: NextDoorMedia