EPA

EPA is de afkorting voor Energie Prestatie Advies en wordt opgesteld door een Energie Prestatie Adviseur.

Dit advies, kortweg EPA genoemd, is een beoordeling van de energieprestatie van een woning of een  gebouw.  Het  EPA is op te delen in twee onderdelen:
-    het energielabel (A) en
-    het maatwerkadvies (B)

Waarom een EPA laten uitvoeren ?
Een deskundig Energie Prestatie Advies is de eerste stap op weg naar energiebesparing. Het is natuurlijk onverstandig om te gaan investeren in energiebesparende maatregelen als je niet weet wat de consequenties zijn.  
Een goed uitgevoerd en opgesteld EPA zorgt niet alleen voor inzicht in de mogelijkheden, maar helpt u ook om fouten en eventuele schade te voorkomen. Er wordt uitgelegd HOE er het beste energie bespaard kan worden, wat de KOSTEN en BATEN zijn van verschillende maatregelen, en wat de OPTIMALE combinatie is van maatregelen voor uw gebouw/woning.
Ook wordt gekeken naar het binnenmilieu en het wooncomfort van de woningen.

Een Energielabel kwalificatie gaat van A tot en met G. Op het EPA rapport staat aangeven in welke van de 7 energieklassen uw gebouw en / of woning valt.
Hierin is de aanduiding A zeer energiezuinig en met de aanduiding G wordt bedoelt het minst energie zuinig.

Het nut en het doel van een energielabel

Met het energielabel  kunnen we vaststellen hoe energiezuinig uw gebouw / woning is en welke mogelijkheden er zijn om uw woning of gebouw te “upgraden”. Met de subsidiemogelijkheden die er zijn voor energiebesparende maatregelen werkt u mee aan een beter klimaat en aan besparingen voor uw eigen portemonnee.
Op het energielabel worden een aantal maatregelen genoemd die uw gebouw / woning energiezuiniger kunnen maken, maar er staan geen kosten en terugverdientijden op. Hiervoor heeft u een EPA maatwerkadvies nodig.

Webdesign: NextDoorMedia