22 mei 2017

Spaarplicht voor VvE's


Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) moeten waarschijnlijk een minimumbedrag gaan sparen voor onderhoud. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat dit moet regelen. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Vijf vragen en antwoorden over deze spaarplicht.

1. Wat heeft de Tweede Kamer besloten? 

Een nieuw wetsvoorstel dwingt VvE’s een minimumbedrag opzij te leggen in een reservefonds voor onderhoud aan bijvoorbeeld het dak of de lift. Het was vanaf 2008 al verplicht voor onderhoud te sparen, maar er was niet vastgelegd hoeveel. Een VvE die elke maand een paar euro spaarde, voldeed al aan de plicht. Daar komt, als de wet wordt aangenomen, verandering in: VvE’s moeten sparen aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan (mjop) of elk jaar 0,5 % van de herbouwwaarde van het appartementencomplex opzijleggen. In het wetsvoorstel is geen boete of sanctiebepaling opgenomen; de wet moet een hulpmiddel zijn voor eigenaren die willen sparen. Indien nodig kunnen zij naar de rechter stappen. 

2. Was de oude plicht niet afdoende? 

Nee, uit onderzoek (2012) van bureau Companen bleek dat VvE’s wel geld reserveerden, maar niet voldoende. 

3. Wat moeten VvE's doen die niet weten of ze voldoende sparen?

Zij moeten een meerjarenonderhoudsplan (mjop) laten opstellen. Hierin staat nauwkeurig wanneer welk onderhoud moet worden gedaan en hoeveel dat kost. Op basis hiervan kunnen VvE’s inschatten of en hoeveel ze nog moeten sparen. Onder meer Vereniging Eigen Huis stelt mjop's op. 

4. Wanneer moeten VvE's het reservefonds op orde hebben?

Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, gaat de wet begin volgend jaar in. De Kamer behandelt het voorstel op 23 mei. Overigens hoeven VvE’s pas drie jaar later hun reservefonds voldoende gevuld te hebben. Ook mogen VvE’s afzien van de maandelijkse reservering als 80 % van de VvE-leden het daarmee eens is. 

Webdesign: NextDoorMedia